Naujienos

2016-01-22 09:01:09

Aptarti praėjusių metų darbai

Š. m sausio 15 d. ivyko Molėtų rajono ugniagesių tarnybos darbuotojų susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo visų rajono ugniagesių komandų darbuotojai, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, LR Seimo narys Petras Čimbaras, Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus, Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Rolandas Pumputis, Molėtų PGT VPPP viršininkas Robertas Kulikauskas, Utenos APGV parengties užtikrinimo skyriaus viršininkas Rolandas Vilčinskas, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Robertas Slavinskas, Suginčių ir Alantos  seniūnai- Nijolė Jauneikienė ir Aidonas Užubalis.

Renginio pradžioje Skudutiškio ugniagesiai pristatė gaisrinį automobilį Iveco Magirus,kuris bus naudojamas vietoje morališkai pasenusio gaisrinio automobilio Gaz-66.

Pradėdamas susirinkimą, ilgametis Molėtų PGT viršininkas Romualdas Rimkus pasveikino ugniagesių bendruomenę su nauju etapu ugniagesyboje- savanorių ugniagesių veiklos pradžia. Molėtų PGT VPPP viršininkas Robertas Kulikauskas ir Molėtų PGT viršininko pavaduotojas Rolandas Pumputis  pristatė išsamią gaisrų ir gelbėjimo darbų analizę per ankstesnius 10 metų.

Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktorius Linas Dirma pristatė atliktus darbus atliktus ugniagesių komandose, apžvelgė praėjusiais metais ivykusius renginius.Vėliau, tarnybos darbuotojams ir svečiams, pristatė savanorių ugniagesių veiklos planus.

Ugniagesių komandų skyrininkai  supažindino susirinkusiuosius apie sutinkančių tapti savanoriais skaičių jų vadovaujamose komandose. 

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys savo kalboje iškėlė daug aktualių klausimų rajono gyventojų saugumui- tai ir privažiavimas prie vandens telkinių, antros gelbėjimo įrangos butinybė rajone , savanorių ugniagesių veikla, ugniagesių komandų patalpų remontas . 

Seimo narys Petras Čimbaras pasveikino Skudutiškiečius su naujai įsigytu gaisriniu automobiliu . Vėliau Seimo narys aptarė svarbius žmonių saugumo klausimus, ragindamas visus ugniagesius skleisti gyventojams žinias apie saugios aplinkos kūrimą.  

Utenos APGV parengties skyriaus viršininkas Rolandas Vilčinskas savo pasisakyme pristatė  savanorių ugniagesių veiklą reglamentuojančius dokumentus, atkreipdamas dėmėsį, kad didės darbo krūvis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų administracijai.

Pasibaigus oficialioms kalboms ugniagesiai turėjo daug klausimų  tarnybos vadovybei, Seimo nariui P.Čimbarui.

Rengėjai dėkingi VŠĮ "Skudutiškio akademija" direktorei Nijolei Butkevičienei ir dienos centro darbuotojai Vilmai Mameniškienei  už suteiktas patalpas ir pagalbą organizuojant šį renginį .

Apie renginį :Molėtų rajono savivaldybė.