Naujienos

2016-02-25 09:02:10

Pasirašytos pirmosios sutartys su savanoriais ugniagesiais.

2016 m. vasario 19 d. Alantos ugniagesių komandoje buvo pasirašytos pirmosios sutartys su savanoriais ugniagesiais Molėtų rajone.Sutartys sudarytos su Alantos ugniagesių komandos darbuotojais- skyrininku Valdu Uščiausku, ugniagesiais gelbėtojais -Dainiumi Rakausku, Vytautu Repečka, Jonu Šeikiu, Sigitu Dulinsku, Rimvydu Galiausku, Arūnu Bareikiu. Sutartis sudaryta ir su Utenos APGV Molėtų PGT ugniagesiu gelbėtoju Vidmantu Viburiu, kuriam įteiktas savanorio ugniagesio pažymėjimas Nr.1.

Savanoriais ugniagesiais gali tapti ne tik ugniagesiai gesinantys gaisrus, bet ir atliekantys darbą gaisrų prevencijos srityje. Sutartis sudaryta ir su pirmąja moterimi savanore ugniagese- Girsteitiškio kaimo bibliotekininke Jolanta Andrikoniene, kuri užsiims švietėjiška veikla.

Šį mėnesį bus pasirašomos sutartys ir su Giedraičių ir Joniškio ugniagesių komandų savanoriais ugniagesiais kurie kartu su alantiškiais pradės veiklą nuo 2016 m. kovo 1d.

Giedraičių ugniagesių komandoje norinčiais dalyvauti savanoriškoje veikloje pareiškė norą dalyvauti visi 9 darbuotojai. Prie Joniškio ugniagesių komandos darbuotojų, kurie taip pat visi sutiko tapti savanoriais ugniagesiais, prisidės Utenos APGV Molėtų PGT ugniagesys gelbėtojas Arnoldas Mateika.  Iš viso Joniškio UK bus 9 savanoriai ugniagesiai.

Nuotraukoje iš dešinės: Arunas Bareikis, Linas Dirma, Valdas Uščiauskas, Rimvydas Galiauskas, Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, Jonas Šeikis, Dainius Rakauskas, Jolanta Andrikonienė, Molėtų PGT V-kas Romualdas Rimkus.

 

Vidmantui Viburiui įteiktas pažymėjimas Nr. SU-1

 

 

 

Molėtų rajono ugniagesių tarnybos informacija.