Antikorupcinė veikla


Atsakingas už korupcijos prevenciją- buhalterė Gelmida Kučejevienė 

Tel 8-383-51961 ; el.p : ut@moletai.lt

Korupcijos prevencijos programa 2014-2016 m.

Korupcijos prevencijos planas

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos

Puslapis "Antikorupcinė veikla" atnaujintas 2019-04-08